Dicoon voor de zorg

Sinds 1 januari is het officieel. De laboratoria van Rijnstate, CWZ en Ziekenhuis Gelderse Vallei gaan samen verder onder de naam Dicoon. Samen staan we sterker.

Analisten laboratorium Dicoon

Het zorglandschap verandert. Dicoon is daar een antwoord op, ontstaan vanuit gedeelde opvattingen. Door diagnostiek te centraliseren, waarborgen we de kwaliteit en houden we de kosten zo laag mogelijk. Zo zijn we van betekenis voor alle patiënten en zorgpartners uit de regio. En kunnen we u en andere partners (digitaal) ontzorgen in het integrale diagnostisch proces.

Voor nu

In Elst bouwen we een nieuw laboratorium. Daar verhuizen vanaf 2024 verschillende afdelingen uit de ziekenhuizen naartoe. De Medische Microbiologie & Immunologie, Klinische Farmacie en (een deel van) de Klinische Chemie. Maar zover is het nog niet. Er blijft dus nog veel bij het oude.

We organiseren diagnostiek voorlopig nog vanuit de ziekenhuizen. We werken met dezelfde priklocaties en bieden dezelfde onderzoeken aan. Resultaten worden op dezelfde manier aangevraagd en afgeleverd. En eventuele facturen worden ook vanuit het betreffende ziekenhuis verstuurd. Voor meer informatie verwijzen we u dan ook graag door naar de volgende websites: 

Toekomstperspectief

Veel blijft nu nog bij het oude, maar we hebben wel een duidelijke visie voor de toekomst. Uiteraard bieden we u straks alle gangbare onderzoeken aan. En hanteren we korte doorlooptijden, met betrouwbare uitslagen. Maar bovenal zoeken we de samenwerking op. Integraal en interdisciplinair, over alle lijnen van de zorg, zonder winstoogmerk. En daarmee onderscheiden we ons van andere laboratoria.

Eén loket
In Elst organiseren we straks diagnostiek vanuit één loket. En hebben we alle medische kennis onder één dak. Bovendien is er altijd een arts of specialist aanwezig voor consult. Zo zijn we 24/7 bereikbaar, waardoor we zorgpartners en patiënten zo efficiënt mogelijk kunnen bedienen, maar ook de kosten laag houden. 

Synergie
We overleggen met elkaar en de artsen en specialisten uit de ziekenhuizen. Zo creëren we synergie tussen alle onderdelen van het zorgproces. We verbinden de eerste- en tweede lijn en werken zoveel mogelijk samen met de derde lijn. Zo breiden we onze kennis, maar ook onze dienstverlening uit. Dat betekent dat we breder, maar ook gerichter kunnen onderzoeken. En daarmee zijn we van extra betekenis, voor patiënt en zorgpartner.

Regionaal
We zijn er voor alle inwoners en zorgpartners uit de regio. En daarom willen we Dicoon steeds verder uitbreiden met andere partners uit deze regio. Om zo steeds meer in te kunnen zetten op preventie. En ons aanbod steeds verder uit te breiden en te verbeteren. Samen staan we immers sterker.  

Verbinding
We willen dat alle aspecten van diagnostiek met elkaar in verbinding staan. Dat we informatie, kennis en systemen doelbewust met elkaar delen. Dat patiëntdata meebeweegt in het zorgproces en voor iedere arts, specialist of andere behandelaar toegankelijk is. Zo ontstaat er een ander en completer beeld van de patiënt, waardoor we extra zekerheid kunnen bieden. Daarmee zijn we van toegevoegde waarde.