Tarieven

Dicoon heeft nog geen eigen tarieven voor laboratoriumonderzoek. Daar worden momenteel afspraken over gemaakt. Voor nu gelden de tarieven van de ziekenhuizen.

Dicoon laboratorium onderzoek tarieven

In Elst organiseren we straks diagnostiek uit één loket. Door diagnostiek op deze manier te centraliseren, waarborgen we de kwaliteit én houden we de kosten laag. Maar voor nu hanteren we nog de tarieven van de ziekenhuizen.

Kosten

Dicoon heeft nog geen individuele afspraken en contracten met zorgverzekeraars of zorginstellingen. En daarom hebben we nog geen eigen tarieven voor laboratoriumonderzoek. Maar we kunnen wel meer vertellen over de opbouw van de kosten en hoe dat precies zit met het eigen risico.

Opbouw

De prijs op de factuur bestaat eigenlijk uit twee onderdelen: de orderkosten en de kosten van het onderzoek in het laboratorium. Onder orderkosten vallen alle kosten die zijn gemaakt buiten het laboratorium. Denk daarbij aan kosten voor bloedafname, gebruikte materialen en de administratieve verwerking. 

De prijs op de factuur bevat daarnaast de kosten van het laboratoriumonderzoek. Deze zijn vooraf door het ziekenhuis vastgesteld. Let op: ziekenhuizen maken vaak individuele afspraken met zorgverzekeraars. In dat geval wordt er minder betaald dan wat er op de tarievenlijst van het ziekenhuis vermeld staat. De zorgverzekeraar kan hier meer over vertellen.

Ook als de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt met het ziekenhuis, kunnen de kosten hoger uitvallen dan verwacht. Sommige uitslagen geven namelijk aanleiding tot een vervolgonderzoek. Als er bijvoorbeeld bacteriën of opvallende waarden in het bloed of urine zijn gevonden. Ook kan de huisarts of specialist extra onderzoeken aanvragen.

Eigen risico

Laboratoriumonderzoek en bloedafname worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor geldt in 2024 een eigen risico van € 385,-. Als het eigen risico voor dit kalenderjaar nog niet is opgebruikt, is de zorgverzekeraar verplicht om de kosten voor het onderzoek in rekening te brengen. 

Bij vragen over de kosten die betaald moeten worden, raden we aan om contact op te nemen met de zorgverzekeraar. De hoogte van het te betalen bedrag hangt namelijk af van hoe en bij welke verzekeraar men verzekerd is, wie (specialist, huisarts, zorginstelling) het onderzoek aanvraagt en welk ziekenhuis het onderzoek uiteindelijk uitvoert. De zorgverzekeraar kan vertellen of en hoeveel zelf betaald moet worden.