Onze missie en visie

Het zorglandschap verandert. En daarom veranderen wij mee. We bouwen hard aan onze organisatie en houden onze missie en visie daarbij helder voor ogen. Samen maken we Dicoon. 

Bloed prikken Dicoon

Dicoon is een samenwerking tussen CWZ uit Nijmegen, Rijnstate uit Arnhem en ziekenhuis Gelderse Vallei uit Ede. Een antwoord op de veranderende maatschappij, ontstaan vanuit een gedeelde missie en visie. Van en voor de zorg, zonder winstoogmerk.

In beweging

Het zorglandschap verandert. Het aantal patiënten met één of meer chronische aandoeningen neemt toe. Er is daarom meer vraag naar zorg, waardoor de kosten stijgen en de werkdruk toeneemt. Tegelijkertijd is er nog steeds een tekort aan personeel. En uiteraard blijven technologische ontwikkelingen niet achter.

Dicoon is een antwoord op deze veranderingen. Ontstaan vanuit gedeelde overtuigingen van CWZ, Rijnstate en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Om ook in de toekomst de best passende diagnostiek aan onze patiënten te bieden. Om de eerste en tweede lijn te ontzorgen. Om samen te werken en zo onze dienstverlening te verbeteren. We zijn in beweging en bouwen hard aan onze organisatie. Samen maken we Dicoon.

Onze missie: wat willen we bereiken?

We zorgen voor betekenisvolle diagnostiek bij ziekte en behoud van gezondheid.

Onze visie: waar gaan we voor?

Door het aanbieden van de best passende, integrale diagnostiek aan patiënten, zorgpartners en inwoners van onze regio, groeien we binnen vijf jaar tot toonaangevende partner in diagnostiek. 

Dit doen we op een deskundige, innovatieve en efficiënte manier. In geval van ziekte en ter voorkoming daarvan. Iedere dag opnieuw streven we naar vooruitgang, om zo de gezondheid en het welzijn te bevorderen en de zorg betaalbaar te houden.

Hoe doen we dat?

Vooruitstrevend
We zijn ondernemend in de zorg en houden daarbij rekening met de veranderende maatschappij. We reageren snel en adequaat op ontwikkelingen en zoeken actief naar vooruitgang. In ons werk en in onze samenwerking.

Verbindend
We leveren diagnostiek in verbinding met onze partners. Door samen te werken, ontstaat immers de best mogelijke diagnostiek. Door te luisteren naar elkaars expertise, kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening verhogen.

Persoonsgericht
We willen van betekenis zijn voor onze patiënten en zorgpartners. Zij staan daarom bij ons centraal. Bij alles wat we doen, kijken we door de ogen van de ander. We leveren diagnostiek via één loket. Snel en efficiënt, maar altijd persoonlijk en dichtbij. Zo zijn we 24/7 méér dan een uitslag. 

Het bestuur

Achter de schermen wordt Dicoon steeds verder ingericht. Zo heeft Harjan van Dam officieel getekend als nieuwe bestuurder en is Michel Dutrée benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Deze raad wordt de komende tijd verder ingevuld.

Raad van Bestuur
dhr. J.H.R. (Harjan) van Dam
harjan.vandam@dicoon.nl

Raad van Commissarissen
dhr. dr. M.A. Dutrée (voorzitter)