Dicoon voor kwaliteit

Wij zijn van en voor de zorg. En daarbij staat kwaliteit natuurlijk voorop. Want alleen dan bieden we de best passende diagnostiek aan alle inwoners van onze regio.

Houd ons scherp

Wij zien elke klacht als een kans om onze dienstverlening te verbeteren.
Dicoon diagnostiek kwaliteit

Dicoon staat voor kwaliteit. Onze laboratoria zijn dan ook geaccrediteerd volgens de internationale ISO 15189 norm. De Raad voor Accreditatie (RvA) geeft daarmee aan dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is in de laboratoriumresultaten van Dicoon. Dat staaft ons hoge kwaliteitsniveau.

Voor meer informatie over deze accreditaties verwijzen we door naar onderstaande documentatie:

De Raad voor Accreditatie toetst regelmatig de kwaliteit van laboratoria aan de hand van de genoemde ISO 15189 norm. In bovenstaande accreditatieverklaringen is te lezen wat de precieze scope per laboratorium is.

Vrijwel alle analyses die wij uitvoeren, vallen onder deze accreditaties. Als er sprake is van een uitzondering, wordt dat vermeld op de uitslag. In onze verrichtingenoverzichten vindt u ook terug welke analyses wij uitvoeren en of deze wel of niet onder onze accreditatie vallen.

Houd ons scherp

Wij zien elke klacht als een kans om onze dienstverlening te verbeteren.