Wij zijn Dicoon

Een organisatie van en voor de zorg. Een samenwerking van drie ziekenhuizen uit de regio. Om zo ook in de toekomst de best passende diagnostiek aan al onze patiënten en zorgpartners te bieden.

Dicoon Analisten Laboratorium

Het gedachtegoed

De wereld verandert. We worden ouder en de vraag naar zorg neemt toe. Daardoor stijgen de kosten en neemt ook de werkdruk toe. Bovendien kampen we met een personeelstekort én volgen technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo op.

Dicoon is een antwoord op deze veranderingen. Ontstaan vanuit gedeelde overtuigingen van CWZ uit Nijmegen, Rijnstate uit Arnhem en Ziekenhuis Gelderse Vallei uit Ede. Want door diagnostiek centraal te organiseren, waarborgen we de kwaliteit, verhogen we efficiency in de keten en maken we ruimte voor vooruitgang.

Wat ons drijft

Het bieden van goede diagnostiek is wat ons drijft. We sporen ziektes op, sluiten ze uit of bepalen het verloop. Dat doen we snel en met alle aandacht. De korte lijnen met onze laboratoriumspecialisten, het aanbod van alle gangbare onderzoeken en de snelle doorlooptijden – mét betrouwbare uitslagen – maken daarbij het verschil.  

Wij zijn dan ook van en voor de zorg. Dicoon is een bv, maar heeft geen winstoogmerk. De ziekenhuizen zijn aandeelhouder. Niet met het doel om daar mogelijke winst naartoe te laten stromen, maar om de regie te houden op diagnostiek in de regio.

Over alle lijnen van de zorg

We werken integraal en interdisciplinair. Door diagnostiek te centraliseren, brengen we afzonderlijke laboratoriumdisciplines samen. Zodat onze uitslagen in de hele regio beschikbaar zijn en bij elke instantie hetzelfde betekenen.

Patiëntinformatie is voor elke betrokken behandelaar beschikbaar en beweegt mee over alle lijnen van de zorg: van de huisarts en verloskundige tot medisch specialist. Zo verbinden we losse schakels in de zorg en dragen we bij aan een completer beeld van de patiënt

Diagnostisch centrum in de regio

In Elst bouwen we een nieuw laboratorium, voorzien van de nieuwste technologie. Vanaf 2024 verhuizen daar gefaseerd de laboratoriumafdelingen uit de ziekenhuizen naartoe. Zo organiseren we straks diagnostiek vanuit één loket. En hebben we alle medische kennis onder één dak.

We zijn er voor alle inwoners en zorgpartners uit de regio. En daarom willen we Dicoon uitbreiden met andere partners uit deze regio. Groei stelt ons in staat om ons aanbod verder uit te breiden. En bijvoorbeeld met regionale partners in te zetten op preventie. Samen staan we immers sterker.