22 maart 2024

Onderzoekssubsidie voor Stichting Global Health Initiative

Vanuit het Universiteitsfonds van de Technische Universiteit Eindhoven is er €70.000 toegekend aan de stichting.

De non-profit Stichting Global Health Initiative heeft op 15 maart te horen gekregen dat er vanuit het Universiteitsfonds van de Technische Universiteit Eindhoven €70.000 is toegekend voor een onderzoeksproject in Oeganda.

In dit project zal een nieuwe, op bioluminescentie gebaseerde techniek worden getest in een ruraal ziekenhuis in een malaria-endemisch gebied. Met deze techniek kunnen minieme hoeveelheden DNA van de malariaparasiet in monsters van patiënten worden opgespoord. 

Vanuit Stichting Global Health Initiative zijn artsen-microbioloog Guido Bastiaens (Maatschap Medische Microbiologie en Immunologie Gelderland) en Erik Schaftenaar (St. Antonius Ziekenhuis) betrokken bij het project. Zij zullen hiervoor nauw samenwerken met Jacky Flipse (Rijnstate/Dicoon), hoogleraar Maarten Merkx en promovendus Harm van der Veer (TU Eindhoven), Kumi Hospital en Makerere University.

Naast zijn werkzaamheden als voorzitter van de stichting Global Health Initiative, geeft Guido binnen Dicoon leiding aan het landelijke SKML-referentielab voor parasitologie. Daarin wordt gestreefd naar profilering in toegepast wetenschappelijk onderzoek met implementatie van assays gestoeld op nieuwe technologie. Jacky is intensief betrokken bij de implementatie van deze innovatieve tests en heeft daarvoor eerder samengewerkt met de TU Eindhoven, om gezamenlijk een innovatieve moleculaire sneltest te valideren voor SARS-CoV-2. Deze techniek is inmiddels ook beschikbaar voor detectie van malaria. 

Guido: “We kijken ernaar uit deze samenwerking vorm te geven en nieuwe technieken te valideren, met impact voor onze patiënten wereldwijd. Stichting Global Health Initiative vormt hiermee de brug tussen kennis en techniek in Nederland en de vraag in Oeganda, terwijl Rijnstate/Dicoon hiermee haar expertise in de parasitologie en moleculaire diagnostiek van de toekomst uitbreidt.”