01 februari 2024

Dicoon als expertisecentum parasitologie!

Dicoon wordt één van de landelijke expertisecentra parasitologie. Collega’s Bert Mulder en Guido Bastiaens pakken deze kans nu er met Dicoon een groter adherentiegebied is ontstaan.

Parasitologen met ambitie:
“We worden een landelijk expertisecentrum”

Parasitologische bepalingen zijn diagnostische onderzoeken die worden uitgevoerd om parasitaire infecties te detecteren, identificeren of bevestigen. Ze zijn cruciaal voor het diagnosticeren en behandelen van parasitaire infecties in bloed en ontlasting. Hoewel parasitologie - in verhouding tot andere vakgebieden - een betrekkelijk klein vakgebied binnen de medische microbiologie is, zorgt het grote adherentiegebied van Dicoon ervoor dat er straks veel parasitologisch onderzoek zal worden aangevraagd, voornamelijk van huisartsen (80%) en ook van medisch specialisten.

Expertisecentrum

Binnen Dicoon en de vakgroep MMI hebben collega’s Bert Mulder en Guido Bastiaens parasitologie als hun primaire aandachtsgebied. Ze zijn beide actief in landelijke netwerken en organisaties zoals de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML). ‘Binnen deze organisatie vervult Dicoon al een referentiefunctie voor de sectie parasitologie’, legt Guido uit. ‘Onze ambitie is om uit te groeien tot een landelijk expertisecentrum parasitologie binnen het netwerk van samenwerkende parasitologische laboratoria, met een referentiefunctie voor zowel de faecesparasieten (ontlasting) als bloedparasieten.’

Wetenschappelijk onderzoek

Bert en Guido leggen uit dat het hoge aantal parasitologische bepalingen in Dicoon straks ook mogelijkheden biedt voor het uitvoeren van eigen toegepast wetenschappelijk onderzoek. ‘Daarmee gaat ook een STZ- en/of Santeonstatus tot de mogelijkheden behoren. We zien het echt als een kans om als expertisecentrum bij te dragen aan de bekendheid en groei van Dicoon.’

Onderwijs aan huisartsen

Onderwijs aan huisartsen in de vorm van Diagnostische Toets Overleggen (DTO) vindt al veelvuldig plaats. Vanwege deze ontwikkelingen op parasitologie gebied komt Dicoon in 2024 met een heel nieuw DTO over de plaats van de parasitologische diagnostiek met casuïstiek uit de eerste lijn.  Hierbij zal ook de opkomende ectoparasiet schurft uitgebreid worden behandeld.