13 december 2023

Dicoon van en voor de regio

Afgelopen week verscheen ons Dicoon-nieuwsbulletin voor alle aanvragers uit de regio. Waarin wij meer vertellen over onze bijdrage binnen de zorg.

Interview Dicoon Medisch Specialisten

Dicoon is ontstaan vanuit gedeelde visie op de diagnostiek van de toekomst van CWZ, Rijnstate en Ziekenhuis Gelderse Vallei en betrokken professionals. Want door diagnostiek te centraliseren, waarborgen we de kwaliteit, verhogen we efficiency in de keten en maken we ruimte voor vooruitgang. Van en voor de zorg, maar ook van en voor de regio.

Afgelopen week verscheen daarover ons nieuwsbulletin ‘Welkom bij Dicoon’. Om onze organisatie kenbaar te maken bij aanvragers uit de regio en hoe we gefaseerd de overgang vanuit de ziekenhuizen naar Dicoon gaan organiseren. Zo gaan in 2024 de eerste collega’s werken in het nieuwe laboratorium.

Uit het bulletin:

“Binnen Dicoon brengen we afzonderlijke laboratoriumdisciplines samen en uniformeren we de werkprocessen. Zo betekenen we nog meer voor dezelfde patiënt over de lijnen van de zorg.”
Nieuwsbulletin - Welkom bij Dicoon